NOVA TV d.d, Remetinečka cesta 139, Zagreb, OIB: 75399377119 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

''Golmanija''

(u daljnjem tekstu: Pravila)

 

Članak 1.

Priređivač organizira nagradni natječaj pod nazivom ''Golmanija'' (u daljnjem tekstu: Natječaj), koja će trajati u razdoblju od 15.11.2022. do 22.12.2022. u 23:59 sati te ovim Pravilima Natječaja uređuje način njegovog provođenja.

 

Članak 2.

Svrha organiziranja Natječaja jest promidžba portala gol.hr kao i poticanje na konzumaciju besplatnog sadržaja na istom.

 

Članak 3.

Priređivač će sudionike obavijestiti o Natječaju putem objave Pravila na internetskoj stranici golmanija.dnevnik.hr/pravila.

 

Članak 4.

Pravo prijave za sudjelovanje u ovoj Natječaju imaju sve osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, izuzev radnika organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

 

Članak 5.

Mehanizam Natječaja koncipiran je na način da Sudionik kombinacijom nogometnog iskustva i znanja sudjeluje u predviđanju ždrijeba Svjetskog Prvenstva u Kataru u kvalifikacijskom dijelu te znanju o svjetskim prvenstvima općenito u finalnom dijelu.

Kvalifikacije
Registrirani sudionik na aplikaciji Golmanija na internetskoj stranici golmanija.dnevnik.hr u vremenskom periodu od 15.11.2022. do 24.11.2022. sukladno znanju i nogometnom iskustvu predviđa poredak svih reprezentacija sudionika Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. kroz sve faze natjecanja – skupine, osminu finala, četvrt finale, polufinale i finale te pobjednika.

Za svaku točnu predikciju sukladno fazama skupine određeni su pripadajući bodovi navedeni u nastavku, a temelju čega se kreira rang ljestvica.

Sustav bodovanja (ukupno mogućih 100 bodova):
- Svaki točno predviđeni plasman reprezentacije u grupnoj fazi = 1 bod  - ukupno mogućih bodova 32
- Svaki točno predviđeni sudionik osmine finala = 0,5 bodova - ukupno mogućih bodova 8
- Svaki točno predviđeni  sudionik četvrtfinala = 2 boda - ukupno mogućih bodova 16
- Svaki točno predviđeni  sudionik polufinala: 4 boda - ukupno mogućih bodova 16
- Svaki točno predviđeni sudionik finala = 8 bodova - ukupno mogućih bodova 16
- Točno predviđeni prvak = 12 bodova - ukupno mogućih bodova 12

U slučaju više sudionika s istim brojem bodova završetkom natjecanja, bolje plasirani je onaj s osvojenih više bodova u knockout fazi natjecanja sukladno bodovanju.

U slučaju više sudionika s istim brojem bodova nakon primjene prethodnog kriterija, plasman se određuje sukladno kriteriju vremena, odnosno bolje rangirani sudionik je onaj koji je ranije zaključao finalni odabir.

Poredak igrača te praćenje napretka kroz natjecanje biti će omogućeno tek nakon završetka finalnog odabira poretka, odnosno nakon 24.11.2022.

Finale
Sukladno finalnoj rang ljestvici kreiranoj u kvalifikacijskom periodu, dvadeset (20) najbolje rangiranih Sudionika ulazi u finale. U finalu će u vremenskom periodu od 19.12.2022. – 21.12.2022. finalisti zaprimiti e-mail s uputama i pristupom za opći kviz znanja o svjetskim prvenstvima.

Primitkom uputa i pristupnim podacima za kviz putem online platforme FlexiQuiz.com, Sudionici će u roku od 48 sati od primitka e-maila rješavati kviz koji će biti jednak za sve sudionike, a sastoji se od dvadeset (20) pitanja s ponuđena tri i maksimalno jednim točnim odgovorom.

Cilj kviza je u ograničenom vremenskom periodu trajanju od dvije (2) minute točno odgovoriti na čim više pitanja.

Glavni kriterij za kreiranje finalne rang ljestvice Sudionika kviza je broj točnih odgovora u datom vremenskom periodu. Netočni odgovori ne utječu na bodovanje. Ispunjenje cijelog kviza nije uvjet za ulazak na finalnu rang ljestvicu. Ukoliko sudionik istekom datog vremena ne odgovori na sva pitanja, u rang ljestvicu pribrojavaju se točni odgovori do isteka vremena.

U slučaju ispunjenja kviza prije isteka datog vremena, Sudionik ima mogućnost odgovore priložiti ranije te će vrijeme potrebno za ispunjenje kviza biti uzeto u obzir prilikom kreiranja rang ljestvice u slučaju da dva ili više Sudionika ostvaruje isti broj bodova, po kriteriju najkraćeg potrebnog vremena za ispunjenje kviza.

Kvizu je moguće pristupiti samo jednom.

 

Članak 6.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je izvršiti registraciju na golmanija.dnevnik.hr te sukladno pravilima izvršiti odabir poretka reprezentacija po svim fazama natjecanja. U periodu opisanom u Članku 5. moguća je neograničena izmjena poretka. Za ulazak u finale potrebno je najkasnije do 24.11.2022. u 23:59h zaključati finalni odabir poretka. U finalu je potrebno u vremenskom periodu i pod uvjetima opisanim u Članku 5. ispuniti kviz za ulazak na finalnu rang ljestvicu i osvajanje nagrade sukladno Članku 7.

 

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od pet (5) nagrada ukupne vrijednosti 6.000 kuna (796,34 €). Nagrade čine Premium Visa Gold kartice izdavatelja PBZ Carda d.o.o. sa sljedećim raspoloživim iznosima potrošnje:

  • 1. mjesto – 2.500,00 kuna (331,81 €)
  • 2. mjesto – 1.500,00 kuna (199,08 €)
  • 3. mjesto – 1.000,00 kuna (132,72 €)
  • 4. mjesto –  700,00 kuna (92,91 €)
  • 5. mjesto – 300,00 kuna (39,82 €)

 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za fizički novac ili neku drugu nagradu. Nagradne kartice će biti iskoristive u roku od godine dana od izdavanja.

 

Članak 8.

Dobitnici  se odlučuju sukladno rang ljestvici te će nakon izvršenih provjera biti objavljeni na golmanija.dnevnik.hr/dobitnici najkasnije u roku tri dana od završetka Natječaja.


Članak 9.

Prijavom, odnosno registracijom na Natječaj, Sudionik daje Priređivaču privolu za korištenje i obradu svojih osobnih podataka isključivo za potrebe sudjelovanja u Natječaju te obavještavanja o nagradama. Isključivo u svrhu provođenja Natječaja, Priređivač će, sukladno privoli korisnika iz ovog članka, koristiti sljedeće osobne podatke Sudionika: ime i prezime; broj telefona i e-mail adresu. Ovi se podaci upisuju u bazu svih Sudionika Natječaja iz koje će naknadno biti izvučeni dobitnici. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici daju suglasnost Priređivaču da koristi i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Natječaja, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena na golmanija.dnevnik.hr/dobitnici u slučaju osvajanja nagrade te kontaktiranja telefonski ili putem e-maila o dobivenoj nagradi u slučaju potrebe. Sudionici Natječaja suglasni su da u slučaju osvajanja nagrade Priređivač može objaviti njihova imena i prezimena.

Osobe izvučene kao dobitnici će po obavijesti Priređivača o dobitku na e-mail adresu Priređivača: golmanija@gol.hr trebati poslati svoje osobne podatke za izradu nagradnih  kartica (ime i prezime, OIB, datum rođenja i adresu stanovanja, poštanski broj i grad, kontakt broj telefona, broj osobne iskaznice).

Prikupljeni osobni podaci dostavljaju se PBZ-u isključivo za potrebe izrade Premium Visa Gold kartica i ne izvoze se izvan Europske Unije. Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.

Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti. Mjesec dana nakon završetka natječaja briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika natječaja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na kontakt adresu info@gol.hr. (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole) odnosno neposredno u sustavu aplikacije u kojem ste nam privolu izdali. U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje istih više neće biti moguće.

NOVA TV d.d. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NOVOJ TV d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@novatv.hr.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Svi sudionici natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici gol.hr, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja natječaja.

U svakom trenutku tijekom trajanja Natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 10.


Članak 10.

Ukoliko u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Natječaju, može to učiniti na način da pošalje e-mail na info@gol.hr. Priređivač će u razumnom roku po primitku maila na njega odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Natječaja.


Članak 11.

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba. Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ukoliko se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

 

Članak 12.

Nagrade se šalju na adresu dobitnika dostavljenu nakon kontakta s Priređivačem najkasnije u roku 15 dana u slučaju da su sve potrebne informacije dostavljene. Dostava nagrade moguća je isključivo na adrese na teritoriju Republike Hrvatske. Po isteku roka za preuzimanje dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade, a Priređivač će odrediti alternativnog dobitnika sukladno poretku na rang ljestvici.

 

Članak 13.

Trenutkom preuzimanja nagrade i potpisom dostavnice o preuzimanju nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Natječaja prema dobitniku.

 

Članak 14.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Natječaj  te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost putem kanala na kojem se Natječaj održava.

 

Članak 15.

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u novom Zagrebu.